Zespół Szkół w Nakli

Logowanie

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

Wyprawka szkolna 2015/2016

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

  • Uczniom, którzy w  roku szkolnym 2015/2016 będą uczyć się w klasie III szkoły podstawowej.

  • Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

Darmowe podręczniki
30.07.2015

W klasach: pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej, podręczniki są zakupione przez szkołę a następnie wypożyczane uczniom. Uczniowie otrzymają również bezpłatnie niezbędne ćwiczenia. W wymienionych powyżej klasach, należy zakupić indywidualnie podręcznik i ćwiczenia do nauki religii. Ponadto w szkolnym planie nauczania klasy czwartej wprowadzono dodatkowo naukę języka niemieckiego. Podręczniki i ćwiczenia do tego przedmiotu rodzice zobowiązani są zakupić osobiście.

W klasie pierwszej gimnazjum wszystkie podręczniki i niezbędne ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej. Lista podręczników do wszystkich klas została umieszczona w zakładce powyżej pod nazwą "SZKOLNA LISTA PODRĘCZNIKÓW".

List dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do Szóstoklasistów.
27.03.2015

2015_03_25_Komunikat_dyrektora_CKE.pdf

Przerwa świąteczna - dyżury nauczycielskie
20.03.2015

 

W czasie wielkanocnej przerwy świątecznej nauczyciele pełnić będą dyżury (zajęcia opiekuńcze) według poniższego harmonogramu. 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela dyżurującego

Data dyżuru

Godzina dyżuru

1

Andrzej Gański

02.04.2015

8.00 – 11.00

2

Renata Gańska

Wokół sportu - Multisport

Uczniowie naszej szkoły aktywnie biorą udział w projekcie MULTISPORT. Projekt Multisport ma za zadanie promować różnorodną aktywność sportową wśród dzieci klas 4 – 6 w ramach zajęć pozaszkolnych. Nasi uczniowie biorą udział w zajęciach: tanecznych, piłki siatkowej, rowerowych, piłki nożnej, karate, wspinaczki ściankowej; a także poznają sporty niepowszechne tj. rugby TAG, bule, krokiet, frisbee. Zachęcam do obejrzenia zmagań Naszej młodzieży podczas zajęć sportowych: 

Grywalizacja w szkole podstawowej i gimnazjum

Od października trwają zawody na platformie edukacyjnej QUIZLET, gdzie ćwiczymy i utrwalamy słownictwo. W tym tygodniu najmłodsi rozpoczęli też przygodę z ZONDLAMI, które sprawdzają, czy każdy uczeń uważał na lekcji i zapamiętał wszystkie słówka. Dla najaktywniejszych w grywalizacji przewidziano nagrody w postaci ocen, a wyniki każdej z klas biorących udział będą publikowane co miesiąc na stronie: www.spiel-mit-uns.blogspot.com. Życzę wszystkim samych poprawnych odpowiedzi, a grającym z Zondlami dodatkowo codziennie worka pełnego zolarów! wink

SPRAWDZIAN 2015

Zachęcam uczniów, rodziców i nauczycieli do zapoznania się z nową formułą sprawdzianu po szóstej klasie. 1 kwietnia 2015 r. szóstoklasiści przystąpią do egzaminu składającego się z dwóch części. W pierwszej części sprawdzane będą wiadomości ucznia z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczeń będzie miał 80 minut. Druga część zawierać będzie zadania z języka obcego nowożytnego obowiązkowego i trwać będzie 45 minut.

Odwóz dzieci ze szkoły do domu.

16 października w Zespole Szkół w Nakli odbyło się spotkanie z udziałem: Pana Wójta Gminy Parchowo Andrzeja Dołębskiego, Prezesa PKS Bytów Pana Leszka Waszkiewicza, kierownika Działu Przewozów Pana Mirosława Grzanki, Dyrektora Szkoły Jana Pyrchy, dotyczące odwozu dzieci do domu po skończonych zajęciach lekcyjnych. Biorąc pod uwagę takie aspekty jak bezpieczeństwo przejazdu, choroba lokomocyjna dziecka, czas spędzony w autobusie przez dziecko podczas przejazdu, ustalono:

Nowe zdjęcia w szkolnej galerii

Do szkolnej galerii dodano zdjęcia: z wycieczek do parku linowego w Ostrzycach, do Centrum Eksperyment w Gdyni i do Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach, a także z uroczystości pasowania na ucznia klasy I i z Dnia Edukacji Narodowej.

Sprzątanie Świata

19 września 2014 r. - "Sprzątanie Świata"

Przydział rejonów poszczególnym oddziałom:

sprzatanie_swiata_2014.doc

photo

Niedziela 30.08.2015

Ilość odwiedzin: 580168