Zespół Szkół w Nakli

Logowanie

Sprzątanie Świata – piątek 18 września 2015 r.

Przydział rejonów poszczególnym klasom

 

 

Klasa

Rejon

Odpowiedzialny

Godzina

„0”

 Małe boisko (obok sołtysa)

D. Kurowska

Ustala nauczyciel

I

 Duże boisko, teren szkoły

B. Jakubek

3. lekcja

II

 Lasek Pruski – lewa strona

R. Prądzińska

4. lekcja

III

 Lasek Pruski - prawa strona

K. Dołębska

4. lekcja

IV

 Wieś - centrum

K. Cieplik

2. lekcja

V

 Ostrówek i teren do Ostrówka

R. Gańska

2. lekcja       

VI

 Na lipę, do „ krajówki”

A. Gański

7. lekcja

Ig

 Do Wygody

B. Wajs

4. lekcja

IIg

 Od szkoły w kierunku Glinowa 1 km

R. Gańska

6.lekcja

IIIg

 Od p. Wojaczek 1 km w kierunku Sylczna

B. Wajs

6. lekcja

 

Wiadomości

 • Informacje o sprawdzianie w roku szkolnym 2015/2016

 • Zaproszenie na inaugurację nowego roku szkolnego

  31.08.2015

  Uczniów i ich Rodziców zapraszam na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego na godz. 10.00. (o godz. 9.00 Msza św.). Autobusy będą przywozić i rozwozić uczniów według tego samego rozkładu jazdy, który obowiązywał w zeszłym roku szkolnym. Wyjątkiem będzie 1 września, gdyż  autobus rozpocznie swój kurs o godzinie 8.20 spod przystanku przy leśniczówce w Grabowie. Kierowca drugiej linii autobusowej rozpocznie kurs o godzinie 8.30 z przystanku Glinowo i następnie pojedzie po uczniów do Skwieraw.

 • Wyprawka szkolna 2015/2016

  Dofinansowanie będzie przysługiwać:

  • Uczniom, którzy w  roku szkolnym 2015/2016 będą uczyć się w klasie III szkoły podstawowej.

  • Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

 • Darmowe podręczniki

  30.07.2015

  W klasach: pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej, podręczniki są zakupione przez szkołę a następnie wypożyczane uczniom. Uczniowie otrzymają również bezpłatnie niezbędne ćwiczenia. W wymienionych powyżej klasach, należy zakupić indywidualnie podręcznik i ćwiczenia do nauki religii. Ponadto w szkolnym planie nauczania klasy czwartej wprowadzono dodatkowo naukę języka niemieckiego. Podręczniki i ćwiczenia do tego przedmiotu rodzice zobowiązani są zakupić osobiście.

  W klasie pierwszej gimnazjum wszystkie podręczniki i niezbędne ćwiczenia zostaną zakupione przez szkołę ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej. Lista podręczników do wszystkich klas została umieszczona w zakładce powyżej pod nazwą "SZKOLNA LISTA PODRĘCZNIKÓW".

 • List dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do Szóstoklasistów.